Archives

Categories

Psykiatrins historia

Synen på orsaken till psykisk sjukdom har verkligen varierat över tid. Tidigt vägde religionen tungt och man sökte förklaringar i denna. Då var det en självklarhet att de som var psykiskt sjuka hade blivit besatta av en ond ande. Behandlingen Read more ›

Kognitiv Beteendeterapi

En av de behandlingsformer som är mycket populära för att förändra sitt beteende är kognitiv beteendeterapi. Grunden ligger i kognitiv psykologi vilket främst fokuserar på hur en person mottar information och sedan bearbetar och reagerar på detta. Istället för, som Read more ›