Psykiatrins historia

Synen på orsaken till psykisk sjukdom har verkligen varierat över tid. Tidigt vägde religionen tungt och man sökte förklaringar i denna. Då var det en självklarhet att de som var psykiskt sjuka hade blivit besatta av en ond ande. Behandlingen gick då även ut på att försöka fördriva dessa andar. En behandling, som med dagens synsätt, knappast förbättrade utvecklingen av sjukdomen.

Det var sedan kring sekelskiftet 1700/1800 som en ny syn började växa fram på psykiskt sjuka. Det var även nu som begreppet psykiatri för första gången användes professionellt. Det var Johann Christian Reil som införde detta begrepp och redan 1811 utsågs första professuren i detta ämne.

Samma år byggdes ett mentalsjukhus där de som arbetade hade det nya synsättet. Arbetssättet blev snabbt känt och modellen kan sägas vara grundstenen till kommande mentalsjukhus som byggdes upp i Europa.

Däremot var behandlingarna som användes då långt från vad man idag anser vara effektivt. Här fanns bland annat isbad, sömnkurer och lobotomi.

När antidepressiva medel lanserades skapades en möjlig väg att medicinera bort depressioner innan personen sjunkit ner i den allt för mycket.

Stora mentalsjukhus finns inte i samma utsträckning idag då psykisk vård sker på slutna mindre avdelningar på de flesta sjukhus. Behandlingarna är även fler och väldigt individuella. Detta med en kombination av mediciner och beteendeterapi.