Hjärnan

761692-real-mri-scans-of-the-head-and-brain

Hjärnan är människokroppens överlägset mest avancerade och komplexa kroppsdel. Forskning har länge pågått kring hjärnans funktion och framsteg tas, även om det överlag går långsammare att göra forskning kring hjärnan än exempelvis foten eller handen.

Forskningen kan även delas upp i två delar. När det kommer till forskning kring en ”enkel” kroppsdel som en hand är det lättare att se hur den rent mekaniskt fungerar och svarar på impulser. Handen ska styras av hjärnan och om så inte sker är något fel på signalerna däremellan.

När det kommer till hjärnan blir det däremot betydligt krångligare. Detta eftersom den styr hela kroppen och även styr vårt psykiska mående. Om en person har brutit foten kommer foten att behandlas men lika tydligt är det inte vad som ska behandlas när en person mår psykiskt dåligt. En rad antidepressiva medel har forskats fram men även här svarar kroppen mycket olika. Ett preparat kan vara perfekt för en person medan det inte alls passar för någon annan. Behandlingar och medicinering är alltså betydligt mer personligt än när det brutna benet ska behandlas.

Frågan man även behöver ställa sig är om det dåliga måendet beror på händelser som skett i personens närhet och därmed något som bör behandlas med psykolog eller om det är brist på något ämne i hjärnan som därmed behöver tillföras. Många gånger är en kombination en bra lösning – frågan blir då i vilken ända som behandlingen ska börja.