Kognitiv Beteendeterapi

En av de behandlingsformer som är mycket populära för att förändra sitt beteende är kognitiv beteendeterapi. Grunden ligger i kognitiv psykologi vilket främst fokuserar på hur en person mottar information och sedan bearbetar och reagerar på detta. Istället för, som i vissa psykologiska inriktningar, söka förklaringar tidigare i livet så är detta en terapiform som snarare fokuserar framåt. Detta eftersom man anser att människan har möjlighet att påverka sitt eget beteende. Frågan är inte vad som hänt i det förflutna utan hur personen tar till sig detta och formar det till positiv eller negativ erfarenhet som därmed påverkar handlandet. Detta betyder att terapin jobbar med att personen ska lära sig hantera olika intryck och händelser. Det utifrån de verktyg och förutsättningar som finns idag.