Hands on-terapi

Våra kroppar är våra egna. Även om vi alla är uppbyggda på samma vis, är det individuellt hur vi känner smärta och hur vi reagerar på den ena saken eller den andra som involverar vår kropp. Vi känner i olika situationer värk och molande i kroppen, onda muskler eller leder, och vi utesluter ofta alla andra ställen på kroppen än just det som står för smärtan. Men i själva verket behöver det inte vara så; ett värkande huvud betyder nödvändigtvis inte att värken uppstått i just huvudet. En smärtande kropp kan behöva undersökning och behandling. Alternativ till värkmedicinerna är tillgängliga.

Hitta roten till det onda

En stel nacke, eller så kallad nackspärr, inflammerade muskler och låsta leder kan ge upphov till just huvudvärk, och i vissa fall plågsam migrän. Det som varit engångsföreteelser kan snabbt bli kroniska besvär, ledande till ett liv i smärta.

Naprapatlandslaget bidrar med med hjälp och kunskap då man som mest behöver det. Man genomgår vid det första behandlingstillfället en noggrann undersökning, och så snart orsakerna till smärtorna har identifierats, lindras smärtan med hjälp av väletablerade behandlingsmetoder.

Sverige är naprapaternas stora land

Den manuella behandlingsformer tillhör gruppen för alternativa mediciner, och även om den är omtvistad har den gett väldigt goda resultat. De legitimerade terapiutövarna är manuellt verksamma, och använder sina händer för att hitta och lösa problemen i kroppen; spänningar, låsningar i ryggen, med mera. Sverige är ett av de relativt få länder som legitimerar naprapater, vid sidan om t.ex. USA där också den första naprapatskolan (Chicago, Illinois) är belägen.

Det finns 40 naprapatkliniker runt om i Skandinavien som bär Naprapatlandslagets namn, vilket gör naprapatkedjan den största i världen.