Skaffa en hjärtstartare till företaget

Att vara förberedd på nödsituationer är av största vikt för alla företag. Oavsett om det är en stor arbetsplats med många anställda eller en mindre verksamhet, kan det uppstå situationer där snabb hjälp kan rädda liv. En hjärtstartare är en livräddande apparat som kan ge en elektrisk stöt för att återställa hjärtats normala rytm vid plötsligt hjärtstopp. Genom att skaffa en hjärtstartare till företaget kan du skapa en tryggare och säkrare arbetsmiljö för både anställda och besökare.

Hjärtstartare – en smart investering

En hjärtstartare är en smart investering för företag av alla storlekar och branscher. Genom att ha en hjärtstartare tillgänglig på arbetsplatsen kan du öka chanserna att överleva ett hjärtstopp dramatiskt. Snabbt agerande är avgörande vid hjärtstopp, och varje minut som går utan behandling minskar överlevnadschansen med cirka 10 procent. Med en hjärtstartare kan du omedelbart påbörja hjärt-lungräddning (HLR) och ge det nödvändiga stödet innan professionell hjälp anländer.

Trygghet för personal och besökare

En hjärtstartare på arbetsplatsen ger en känsla av trygghet och säkerhet för både anställda och besökare. Vetenskapliga studier har visat att ju snabbare defibrillering (elektrisk stöt) kan ges vid ett hjärtstopp, desto större är chansen att överleva. Genom att investera i en hjärtstartare visar du omsorg om dina medarbetare och visar att du tar deras hälsa och välbefinnande på allvar. Dessutom kan det vara ett konkurrensfördel att kunna erbjuda en trygg arbetsmiljö när det kommer till att attrahera och behålla kvalificerad personal.

Enkelt att använda

En hjärtstartare är utformad för att vara enkel att använda, även för personer utan medicinsk utbildning. Den är utrustad med tydliga instruktioner och röst- eller ljudvägledning som ger steg-för-steg-anvisningar. När hjärtstartaren är på plats behöver du bara ta bort skyddslocket, placera elektroderna på patientens bröst och följa de röststyrda instruktionerna. En hjärtstartare utför självdiagnos och ger bara en stöt om det verkligen behövs. Det är med andra ord en användarvänlig och idiot- (eller chef-)säker apparat!

Sammanfattning

Att skaffa en hjärtstartare till företaget är en viktig investering som kan rädda liv. Det ger en tryggare arbetsmiljö och ökar chanserna att överleva vid ett hjärtstopp. Dessutom visar det omsorg om personalens och besökarnas välbefinnande. En hjärtstartare är enkelt att använda och kräver ingen medicinsk utbildning. Så varför inte ta ansvar för dina anställdas hälsa och säkerhet genom att skaffa en hjärtstartare idag? Kom ihåg, HLR Hjälpen finns här för att ge dig stöd och råd i processen att skaffa en hjärtstartare till ditt företag.

För att läsa mer om hur en hjärtstartare kan rädda liv och skapa en tryggare arbetsmiljö, kontakta HLR Hjälpen.