Vikten av att prata om psykisk ohälsa

Den psykiska ohälsan fortsätter att öka i Sverige. Trots att vi förmodligen aldrig förr talat så öppet omkring vårt psykiska mående, är det fortfarande omgärdat av många tabun. Det finns mycket du kan göra själv för att vårda din psykiska hälsa, men det är också viktigt att veta att det finns professionell hjälp och att förstå när det är dags att söka sådan.

Relationen till terapeuten viktig

Samtalsterapi i olika former har uppvisat goda resultat när det kommer till att behandla psykisk ohälsa. Forskning visar dock att så mycket som 70 % av framgången vid samtalsterapi är avhängig patientens känsla av att terapeuten är medkännande och intresserad. Det är därför av högsta intresse att matcha rätt terapeut med rätt patient innan en behandling startar.

Kvinnors psykiska hälsa sämre än mäns

Skillnader i hälsa mellan könen existerar tyvärr fortfarande och detta är tydligt även när det kommer till psykisk hälsa. Psykisk ohälsa är generellt vanligare hos kvinnor än män, även om det finns stora skillnader i hur det manifesterar sig. Det kan således vara tänkvärt att specialanpassa terapi, utifrån såväl kön som individ och livssituation.