Agera i livsfarliga situationer

Den som har tur kommer aldrig hamna i en situation där utkomsten gäller liv eller död. I en livsfarlig situation gäller det dock att kunna göra snabba och rationella val, utan att vara dumdristig eller ta förhastade beslut. I Sverige, där risken för naturkatastrofer och krigsscener är relativt liten, är de vanligaste situationerna där liv står på spel relaterade till sjukdom eller olycka.

Olycksplatsen

En olycksplats är oftast fylld av stress och adrenalin. Oavsett vad som har hänt, om det är en trafikolycka, en brand eller en drunkningsolycka, så finns det chockade och skadade människor på platsen, och att bevara lugnet och styra upp situationen kan göra skillnaden mellan liv och död. Börja alltid med att få en överblick över situationen: är platsen säker att vistas på? Hur många skadade? Vad har hänt? Var skedde olyckan? Larma sedan 112, och försök hjälpa de skadade så gott det går. Börja alltid med att se till att alla andas, sedan kan man gå vidare till andra skador.

Hjärt- och lungräddning

Hjärtsjukdomar är den ledande dödsorsaken i Sverige och världen, och folk drabbas av oväntade hjärtstillestånd tillräckligt ofta för att allmänheten bör ha en utbildning i hjärt- och lungräddning. Att någon på platsen kan kontrollera medvetande och andning, utföra HLR, använda hjärtstartare och lägga en person i stabilt sidoläge kan göra stor skillnad i huruvida den drabbade klarar sig till dess att ambulans hinner fram.

Krisstöd

En liv-och-död-situation sätter sina spår, både för de direkt drabbade, deras anhöriga och de som hanterar situationen. Det är viktigt att få bearbeta sina upplevelser, och att veta vem man kan vända sig till. Om en krissituation inträffar på en arbetsplats, eller på annat vis i anslutning till arbetet, har arbetsplatsen en skyldighet att erbjuda krisstöd. I andra fall är det bäst att ta kontakt med sjukvården eller socialtjänsten, som kan slussa en vidare.