Ökat självförtroende och självkänsla

Att lida av låg självförtroende påverkar alla stora delar av sitt liv. Att få ökad självförtroende är hårt arbete och sitter till stor del i huvudet, men även saker runt omkring kan förbättra både självförtroende och självkänsla.

Först ska vi bena ut skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Dåligt självförtroende handlar om att aldrig vara nöjd med sin prestation eller vad man gör. Det känns alltid som man kunde ha gjort mer och man blir aldrig nöjd. Dåligt självkänsla handlar mer om att man trycker ned sig själv, dömer sig själv väldigt hårt kanske till och med hatar sig själv.

Prata om det

För en del handlar det om att kunna prata om sina problem med en objektiv part, någon som inte dömer eller är en del av ens liv. Genom terapi kan man också få flera användbara sätt att hantera ångest, dåliga tankar och val. Vare sig man har problem självförtroende eller självkänsla, är det viktigt att prata om detta för denna typ av problem är svåra att tackla helt själv. Hos Monica Emanell kan man få hjälp genom KBT, kognitiv beteendeterapi som sägs vara den bästa metoden att få bukt med denna typ av problem.

Ändra sig

Om man har ett problem som går att ändra, gäller det att få modet att ändra på detta. För många kvinnor sitter självkänslan i ens utseende och börjar ens vy på sin kropp hindra en från att leva ett fullvärdigt liv, är det dags för en förändringar. Genom plastikkirurgi kan man ändra sin kropp och uppnå det som träning och kost inte klara av: såsom ändra storleken på bysten, ta bort rynkor eller få bort generande hårväxt. På Citadellkliniken kan du läsa mer om olika behandlingar samt se före- och efter-bilder.

Alternativt kanske man har ett speciellt beteende man vill få bukt med. Det är inte alltid man klarar av stora förändringar i sitt eget beteende, men om man klarar att lägga upp en plan och håller sig till kommer de positiva effekterna att leda till att man vill fortsätta jobba på sin självkänsla eller självförtroende.