Psykosyntes

Psykosyntes är för de allra flesta av oss en relativt okänd metod. Psykosyntesen som en metod för terapi utvecklades under mitten av 1900-talet av den italienska psykiatern Roberto Assagioli. Enkelt uttryckt kan det sägas vara en psykologisk metod som går ut på självförverkligande.

Älska sig själv

Målet för denna typ av terapi är att man skall lära sig älska sig själv för den person som man faktiskt är. Man menar också att varje människa har en speciell potential och psykosyntesen kan hjälpa en att identifiera och maximera denna inneboende potential. Är man nyfiken på denna metod kan man läsa mer om den hos Nordiska Psykosyntesrådet som är ett yrkesförbund för de som arbetar med psykosyntes. Här arbetar man också för att sprida information om metoden.

Används för personlig utveckling

Psykosyntes används också av coacher som arbetar med människors personliga utveckling. Läs mer om detta utövningsområde inom psykosyntesen hos Ny Insikt. Metoden har visat sig vara mycket effektiv oavsett om man har ett specifikt problem i sitt liv som man vill lösa, om man vill komma framåt med sitt företag eller karriär eller om man bara vill utveckla sin person på ett allmänt plan. Coachen börjar med att samtala med patienten om denne och problemet som skall angripas. Därefter utarbetas en handlingsplan för att nå det önskvärda målet. Under själva terapin utgår coachen ofta från frågan om varför patientens problem uppstår, varför denne inte kan samarbeta med sig själv i vissa situationer. Sedan arbetar man tillsammans på ett mycket strukturerat sätt under regelbundna samtal för att finna svaret på detta och så småningom kunna lösa problemet som upplevs av patienten.

Människan är en helhet

Inom psykosyntesen är ett viktigt synsätt att människan är en helhet som består av många olika delar som till exempel kropp, själ och intelligens. Dessa delar måste samspela för att en människa skall må bra och tillslut kunna nå sin fulla potential.