Hjärnan hos andra djur

Hjärnan är tillsammans med hjärtat människans kanske viktigaste organ och i särklass också det mest avancerade. En av förklaringarna till att vi människor kommit så pass långt som vi har är just på grund av vår hjärna. Men hur ser då hjärnan ut hos andra djur? Det tänkte vi ta reda på här.

Störst hjärna

Den absolut största hjärnan hittar man föga förvånande hos blåvalen som har en hjärna som väger hela 6,8 kg, vilket kan jämföras med hjärnan hos en människa som väger 1,4 kg. Tillsammans med elefanten, 5 kg, och delfinarten öresvin, 1,7 kg är blåvalen det enda djur som har större hjärna än människan.

Liten hjärna

Ett av de djur som förutom insekter har en väldigt liten hjärna är grodan vars hjärna inte väger mer än 0,1 g, vilket är ganska imponerande på grund av denna lilla hjärna kan styra saker som till exempel parningsbeteende och jaktteknik.

Flera hjärnor

Vissa djur, bland annat blötdjur och insekter, har till och med flera hjärnor. Dock ser de inte ut som hjärnorna hos däggdjur och fåglar utan är snarare olika typer av nervsystem som kallas för ganglier.