Må bra i både kropp och själ

Må bra är väl något som alla är intresserade av att göra både fysiskt och psykiskt. Faktum är att de bägge delarna hänger mer ihop än vad man kanske tror, det vill säga mår man bra fysiskt så mår man ofta också bra psykiskt och vice versa.

I en stor studie som gjordes på 30 000 studenter vid det amerikanska Harvard-universitet under 25 år visade det sig att det finns ett tydligt samband mellan fysiskt aktivitet och mental hälsa. Brist på fysisk aktivitet kan leda till att man både blir lite deppig och sover dåligt.

Något som påverkas positivt av fysisk aktivitet är självkänslan, vilket i sin tur leder till att man blir bättre på att hantera stressiga situationer som kan uppstå.

Det har också visat sig att fysisk aktivitet kan fungera minst lika bra som läkemedel vid lindrig till måttlig depression. Numera rekommenderar också Socialstyrelsen fysisk aktivitet som en del i behandling mot depression.

Givetvis så har fysisk aktivitet också en rad andra positiva effekter på kroppen. Bland annat så bildas nya hjärnceller samtidigt som risken för olika typer av inflammationer minskar.