Om du misstänker svartsjuka

Att leva med en partner som lider av svartsjuka bäddar för ett osunt förhållande med få chanser att lyckas och att blomma ut i full kraft. Det är dessutom hemskt att vara den som är svartsjuk. Det är ofta inget aktivt val man gjort, utan det kan till exempelvis bottna i att man tidigare relationer blivit sårad, något som legat till grund för att utveckla det skadliga beteendet.

En person som lider av svartsjuka upplever tyvärr faran för att bli lämnad på ett sätt som inte på något vis kan förankras med verkligheten. Mot för vad många kan tro är inte svartsjuka bara ett problem i parrelationer. Den kan faktiskt uppstå i alla situationer där en relation som personen värderar hotas. Det kan handla om vänner, relationer på jobbet, eller till och med i familjerelationer där ett syskon kan uppleva svartsjuka när det kommer till att föräldrarnas kärlek fördelas på fler än en själv.

Att känna för stark svartsjuka är såklart inget hälsosamt för personen i fråga. Den går också sällan undan radarn, även om den inledningsvis i en relation inte kommer upp till utan, utan gradvis trappas upp i förhållandet. Det blir som att personen med allt större kraft grabbar tag om sin partner för att inte tappa greppet, något som i de flesta fall leder till helt motsatta resultat. Svartsjukan är med andra ord inte ett verktyg som arbetar för den drabbade personen, utan mera någon skadligt, ett mönster som förr eller senare måste brytas om riktig trygghet och lycka i relationen ska kunna etableras på riktigt.

Misstänker du att din partner är svartsjuk på ett ohälsosamt vis kan du hitta test på Internet för att närmare fastställa om det faktiskt ligger till som du befarat.

Visar det sig sen att det tyvärr verkar vara svartsjuka som ligger och spökar, måste du förr eller senare ta upp ämnet och tala om möjligheten att söka hjälp för att på så vis få bukt med problemet.