Undvik hjärnskador med hjärt-lungräddning

Hjärt-kärlsjukdomar är vanligt i Sverige idag. Så vanligt att det faktiskt är den ledande dödsorsaken. Det kan därför kännas tryggt att veta att det finns saker man kan göra om det värsta skulle inträffa någon i din omgivning.
Det första du kan göra är att gå en utbildning i första hjälpen och hjärt-lungräddning. Genom praktisk och teoretisk kunskap om hur du bör agera, hur en situation ska bedömas och hur du utför exempelvis hjärt-lungräddning på en person som drabbats av hjärtstopp, är du bättre rustad att hantera en situation där en olycka eller ett plötsligt sjukdomsfall inträffat. Ofta får du instruktioner av en lärare, och får sedan öva praktiskt på de olika momenten på en docka.

Det är viktigt att bedöma situationen innan du börjar med hjärt-lungräddning. Hur andas personen? Andas personen inte alls eller onormalt? Är personen medvetslös? Du bör också ringa 112 innan du gör någonting annat.

Genom att utföra en serie hjärtkompressioner varvat med mun-mot-mun-metoden, kan du undvika att syrebrist till följd av ett hjärtstopp uppstår. Syrebrist kan i värsta fall leda till hjärnskador. Det är därför viktigt att göra hjärt-lungräddning tills ambulanspersonal når fram och kan ta över. Du kan läsa mer om hur hjärt-lungräddning utförs på 1177, sjukvårdsupplysningen.

Skaffa en hjärtstartare

För att känna dig ännu tryggare i händelse av hjärtstopp, kan du hyra eller köpa en defibrillator eller hjärtstartare till din arbetsplats eller ditt hem. Idag finns användarvänliga hjärtstartare med tydliga instruktioner. För att vara bäst rustad inför en situation där ett hjärtstopp inträffat bör du komplettera en hjärtstartare med en utbildning i hjärt-lungräddning samt i hur defibrillatorn används. Det finns även särskilda hjärtstartare som fungerar bättre på barn. Hjärtstartare finns idag på många företag och arbetsplatser, men allt fler privatpersoner skaffar en att använda i händelse av hjärtstopp.