Hälsa på arbetsplatsen

Det är inte bara på fritiden som vi borde röra mer på oss, även i arbetet är vi på tok för stillasittande. Det blir allt färre yrken som kräver arbetskraft och även där uppstår det hälsoproblem. Hur kan man se till att alla anställda får bättre hälsa?

Friskvårdsbidrag

Yrka på att dina anställda ska nyttja friskvårdsbidragen som de får via kollektivavtalet. Bidraget täcker en rad aktiviteter och kan vara god ekonomisk hjälp för dem som inte har råd att spendera pengar på gym eller ridlektioner. Yrka också på att de anställda ska gärna testa en ny aktivitet om året, övertyga dem om fördelarna med att testa något nytt. En aktivitet som de aldrig testat tidigare kan bli den nya favoriten och får dem att motionera mera. Ni kan också starta motionsklubbar på arbetet där ni peppar varandra och deltar i varandras favoritaktiviteter. Det brukar vara lättare att komma igång om du går med andra människor.

Hjälp på plats

Om många på företaget har ensidigt arbete eller problem med kroppen kan du hyra in personal såsom en arbetsterapeut eller ergonom. Medan arbetsterapeuten kan hjälpa vid rehabilitering och vara ett stöd för dem som är tillbaka i arbetet efter en sjukskrivning, kan en ergonom arbeta för att motverka sjukskrivningarna. Boka in tider för alla anställda så de kan gå igenom hur de rör sig i arbete, om de har några problem samt få tips från hur de arbetar utan att slita ut kroppen. För arbetsplatser med fysiskt arbete kan en arbetsterapeut hjälpa de anställda att använda kroppen korrekt vid tunga lyft eller