Psykolog, psykiater och psykoterapeut – hur skiljer de sig?

Psykolog, psykiater, psykoterapeut. Alla dessa begrepp kan vara svår att skilja mellan som en lekman. Och de som då även behöver söka vård kan behöva veta i mer detalj om dessa så de vet vem eller vilka de ska komma i kontakt med. Med lite snabba förklaringar behöver det dock inte vara svårt att skilja dessa.

Psykolog

Psykolog är en skyddad yrkestitel i Sverige och innebär att personen i fråga har gått en godkänd utbildning och även genomgått praktisk träning för sin position. Denna utbildning är fem år på högskola eller universitet samt ett år praktisk tjänstgöring. Efter detta kan man få en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Psykologer är ofta anställda på sjukhus men kan lika gärna driva egen praktik. Somliga väljer dock att arbeta mer fritt och tar tjänster och uppdrag som de dyker upp.

Psykiater

Psykiatri är en kurs som alla som går läkarutbildningar går. Det är inte en speciellt stor del av utbildningen, men de som sedan väljer att specialisera på detta får då titel psykiater. Alla psykiater är således medicinska läkare och deras främsta arbetsområde är läkemedelsbehandling. Det är dock inte ovanligt att även arbeta med psykoterapi.

Psykoterapeut

Psykoterapeut är ingen enskild utbildning utan en påbyggnadsutbildning som ofta läs av antingen psykologer eller psykiater. Men det förekommer även att andra yrkesgrupper inom vården läser utbildningen och utökar sin kompetens och expertisområde. Bland psykoterapeuter är det därför vanligt att man anger vilken sorts grundutbildning man har då det kan variera ganska stort. Sådan information kan göra det lättare för dem som vet skillnaderna att se vilken som kanske är ett bättre val för att hjälpa med ens situation.